Dlaczego warto zostać HUZAREM?

1. Niezależność i zachowanie własności

Przystępując do sieci HUZAR właściciele uzyskują możliwość korzystania z atutów silnej grupy i efektywnego konkurowania na rynku, zachowując całkowitą niezależność i pełny wpływ na rozwój swojego przedsiębiorstwa.

2. Wolność od obciążeń finansowych

Przystąpienie do Huzara nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat zarówno stałych, okresowych jak i uzależnionych od obrotu, z tytułu uczestnictwa w sieci.

3. Wolność od zobowiązań handlowych

Przyłączenie do sieci HUZAR nie wiąże się z przyjęciem żadnych obowiązków handlowych. Wszelka współpraca wiąże się z dobrowolnością. Właściciel zachowuje również całkowitą swobodę w zakresie zakupów wszelkich towarów i usług dla stacji. Jednocześnie HUZAR PSP SA oferuje szereg ofert dopasowanych do różnych potrzeb które są korzystne dla właścicieli stacji.

4. Atrakcyjna WIZUALIZACJA, niskie koszty

Już nazwa i logo odwołujące się do polskiej historii budzą pozytywne skojarzenia. Trafny dobór kolorów i kształtów pozwala na przyciągnięcie wzroku kierowców i skuteczne wyróżnia stację w drogowym krajobrazie. Dzięki precyzyjnym projektom właściciel stacji ma możliwość wybrania dowolnego wykonawcy, co pozwala mu zachować całkowity wpływ na koszty.

5. Realny wpływ na rozwój sieci

Decyzje odnośnie wprowadzania działań mających wpływ na całą sieć podejmowane są przez Zebranie Uczestników – czyli przez samych właścicieli stacji będących w sieci HUZAR. Od początku tworzenia założeń sieci HUZAR przyjęto, że wszyscy uczestnicy sieci przystąpią do akcjonariatu spółki, dzięki czemu uzyskają realny wpływ na funkcjonowanie i przywileje związane z nadzorem właścicielskim oraz udział w zyskach.

6. Umowa na czas nieokreślony

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, dzięki czemu właściciel stacji decyduje o czasie jej trwania, a tym samym uczestnictwo w sieci HUZAR jest zawsze świadomym wyborem.

7. Wysoka dynamika rozwoju

Oceniając sieć Polskie Stacje Paliw HUZAR przez perspektywę dotychczasowych osiągnięć należy zwrócić uwagę na dynamikę rozwoju która jest wyjątkowa dla przedsięwzięć integrujących niezależnych operatorów stacji paliw pod wspólnym logo, pomijając franszyzy koncernów.

8. Gotowe narzędzia marketingowe

Na dzień dzisiejszy każdy przystępujący do sieci Uczestnik skorzysta z gotowych rozwiązań takich jak program lojalnościowy „Szarża Prezentów”, karta „Biznes Profit” czy spójny program badania jakości paliw, pozwalających na wspieranie sprzedaży.

9. Atrakcyjne oferty współpracy

Poza elementami spójnymi dla całej sieci, na każdego właściciela stacji który zdecyduje się związać z siecią HUZAR czeka szereg korzystnych możliwości współpracy z HUZAR PSP SA oraz możliwość uzyskania korzystniejszych warunków u różnych dostawców oferujących atrakcyjne warunki dla sieci HUZAR. Bardzo istotne jest to, że korzyści uczestnictwa w sieci HUZAR stale są pogłębiane i stopniowo z rozwojem sieci obejmują coraz szersze obszary funkcjonowania stacji.

10. Proste formalności

Godna podkreślenia jest przejrzysta strona formalna przystąpienia do sieci HUZAR. Podstawowe dokumenty – umowa i regulamin zostały stworzone tak, aby maksymalnie je uprościć i zapewnić ich czytelność, dzięki czemu są one wyjątkowo łatwe do przeanalizowania co wyróżnia sieć HUZAR na plus wśród innych rozwiązań na rynku.